RODO

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Birosoft Bartłomiej Kuźniar ul. Sulikowskiego 19, 35-330 Rzeszów.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Sulikowskiego 19, 35-330 Rzeszów, tel. 577015722, adres e-mail: kontakt@birosoft.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamawianej przez Panią/Pana usługi związanej z działalnością firmy lub zawarcia umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą firmie obsługującej nas w zakresie finansowo-księgowym oraz organom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której są one przetwarzane.

9. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.